Početna

BN TV i u novembru najgledanija u RS i u BiH

BN TV i u novembru najgledanija u RS i u BiH

BN TV i u novembru najgledanija u RS i u BiH

U novembru prema rezultatima "Audience Menasure" agencija za mjerenje gledanosti u BiH, program BN televizije je 30 dana novembra u zbiru bio najgledaniji program na teritoriji Republika Srpske sa ukupnim šerom od 15,29% što nas već duži period drži na prvom mjestu gledanosti u Republici Srpskoj.

BN televizija nastavlja i sa visokom gledanošću na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Tako je BN televizija u novembru bila najgledanija televizija i u cijeloj BiH, sa ukupnim šerom 5,97%. 

BN TV je sa visokom glednošću nastavlila i u kategoriji informativnog programa. Naš Dnevnika 2 u 19 časova i 30 minuta bio najgledanija centralna informativna emisija u Republici Srpskoj.

Ukupan šer Dnevnika 2 BN TV  u novembru bio je 34,19% i za skoro 50% je gledaniji od Dnevnika 2 javnog servisa Republike Srpske.

Značajan doprinos našoj ukupnoj gledanosti daje i Jutuarnji program BN televizije. Najveći broj gledalaca u Republici Srpskoj i u novembru je od 6 do 9 časova bio uz naš jutranji program čiji šer je bio 30,21% i skoro 80% bio je gledaniji od Jutarnjeg Programa Javnog servisa Republike Srpske.

Hvala vam što ste uz BN Televiziju.

BN TV